رژيم غذايی دکتر حسينی
مقدمه:

در سال هاي اخير با توجه به بالا رفتن آمار چاقي در جهان و اهميت يافتن تناسب اندام و سلامتي غذايي و رابطه ي اين دو با يکديگر رژيم هاي غذايي و دستورات تغذيه اي بوجود آمد.رژيم کربوهيدرات و رژيم کالري از علمي ترين و در عين حال موفق ترين اين روش ها بودند.رژيم کالري بر اساس کالري موجود در مواد غذايي و کالري مصرفي فعاليت هاي روزانه و رابطه ي ميان اين دو پايه ريزي شده بود رژيم کربوهيدرات نيز به طور مشابه براساس کربوهيدرات ورودي و خروجي شکل گرفته بود.

رژيم غذايی دکتر حسينی:

رژیم دکتر حسینی بر مبنای دو رژیم کربوهیدرات و کالری و ترکیبی منحصر به فرد از این دو روش میباشد که موفق تر و بهتر ظاهر شده است. این روش حاصل زحمات شبانه روزی و تحقیقاتی دکتر حسینی در طی این پنج سال و همینطور تجربیات بیست ساله ی ایشان در ضمینه ی پزشکی و تاثیرات غذایی و بیماری های ناشی از تغذیه میباشد.

خصوصیات منحصر به فرد رژیم دکتر حسینی:

  • حق انتخاب غذای روزانه و ایجاد تنوع برای دریافت کننده
  • امکان استفاده ی حجم بالای غذا و در عین حال لاغری مطلوب
  • ترکیبی بودن و در نتیجه نداشتن عوارض رژیم های تک بعدی

دریافت رژیم غذایی